Skip til hoved indholdet
    Hjem Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

I Klatretræet ønsker vi et godt og nærværende forældresamarbejde.

Hos os er det vigtigt, at I som forældre oplever, at I bliver inddraget i jeres barns hverdag og udvikling i institutionen. Vi ønsker en tæt dialog med jer om både stort og småt, der omhandler jeres barn.

Sådan samarbejder vi med forældrene

I Høje-Taastrup Kommune har vi særligt fokus på børns tidlige udvikling. Vi anvender flere forskellige pædagogiske og digitale dialogværktøjer. En gang om året inviteres forældre til en dialog om barnets sproglige udvikling, samt barnets generelle udvikling ud fra seks pædagogiske læreplanstemaer.

Forældresamtalerne kommer til at ligge til grund for vores pædagogiske indsats i hverdagen. Når vi i Klatretræet oplever, at der er behov for yderligere sprogvurderinger, gennemføres disse som en naturlig del for at skabe et indblik i barnets sprogligeudvikling.

I Klatretræet afholder vi forældremøde en gang om året. Her vil der være valg til forældrebestyrelsen. Forældremøderne vil nogle gange være med fælles oplæg - andre gange samles vi på de enkelte stuer til mere konkret information.

Desuden vil der altid være et særskilt møde for de kommende skolebørns forældre. Her deltager også personale fra Torstorp Skole.

Ved hovedindgangen ses et såkaldt årshjul, som viser de forældrearrangementer, der er i løbet af året - blandt andet sommerfest, bedste-forældredag samt fælles pædagogiske forløb.

Høje-Taastrup Kommune har valgt at dele sine daginstitutioner op i klynger, som hver består af cirka tre institutioner.

Vi er en del af Klynge I, der udover Klatretræet også består af Børnehuset Frøen og Daginstitution Lindetræet.

Forældrebestyrelsen sammensættes med repræsentanter fra hele klyngen. Den består af syv forældrerepræsentanter og to suppleanter, som vælges blandt forældrene. Valget afholdes i andet kvartal, hvor man vælges for to år. Man kan vælge at stille op til forældrebestyrelsen, hvis man har tid og lyst.

Kontaktforældrene har som sådan ingen beslutningskompetence. Minimumskompetencerne for kontaktforældregruppen vedrører pædagogiske aktiviteter og børnerelaterede spørgsmål, som alene har reference til børnerelaterede aktiviteter i den enkelte afdeling. Det kan eksempelvis være:

  • Medhjælp/medarrangør ved forældrearrangementer som sommerfest, julefest og lignende.
  • Medhjælp/medarrangør ved temaaftener og etablering af legegrupper.

Daginstitution Klatretræet
Gyvelhaven 2
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 40

Pædagogisk leder / Klyngeleder:
Lisbet Mathiesen
E-mail: LisbetMa@htk.dk

Mandag - fredag:

Klokken 06.15 - 17.00

Lukkedage