Skip til hoved indholdet
    Hjem Årets gang

Årets gang

I Klatretræet har vi mange traditioner. Vi nyder at fejre og afholde disse begivenheder, da det skaber sammenhold og sjove oplevelser for både børn og voksne.

Vi vil nedenfor kort præsentere vores traditioner. I vil ligeledes finde disse traditioner på det årshjul, som hænger ved hovedindgangen i Klatretræet.

Vi åbner hver morgen ved det store morgenbord i fællesrummet ved køkkenet. Det er vores mål at alle børn skal have en stille og tryg start på dagen med morgenmad, hyggelig samtale og ro til at starte dagen i Klatretræet.

Der er morgenmad fra klokken 06.15 til klokken 07.30.

Når børnene i deres eget tempo er færdige med morgenmaden, så er der mulighed for at gå på en af vuggestuestuerne. Når der møder mere personale ind, så deler vi os i afdelingerne (børnehaven går ned på en børnehave stue).

Omkring klokken 09.00 går dagens planlagte aktiviteter i gang. I vuggestuen betyder det, der vil være et lille måltid med brød og frugt.

Klokken 11.00 er der frokost, for både vuggestue og børnehave. Vi bruger frokosten til at have en særlig god dialog med børnene, derfor sidder der en voksen ved hvert bord.

Menuen kan ses på tavlen ved køkkenet. Der serveres et sundt, varieret og overvejende økologisk måltid. Tre dage får vi varm mad, og to dage får vi rugbrød.

Derefter lægges vuggestuebørnene til at sove middagslur, og børnehavebørnene går på legepladsen for at lege.

Omkring klokken 14.00 spiser vi frugt. Derefter leger børnene indtil de bliver hentet.

Klatretræet lukker hver dag klokken 17.00.

Siden er under udarbejdelse. Vi glæder os til snarest at kunne fortælle mere om os.

 I Klatretræet fejrer vi fastelavn ved at lave fastelavnsris og andet relevant pynt. Vi synger og leger fastelavns-sange/lege. På selve dagen kommer børnene udklædt, og der bliver slået katten af tønden på hver stue, så dette bliver en tryg og hyggelig oplevelse for alle børn. Der bliver sunget og leget, og vi slutter af med fastelavnsboller.

I marts holder vi gallafest for de kommende skolebørn. Denne særlige fejring gør vi noget helt specielt ud af. Vi ruller den røde løber ud, og vi sender de store børn af sted med et brag af en fest. Forældrene får også lov til at komme og sige farvel, men det er en fest med et særligt fokus på at fejre børnene.

I maj holder vi bedsteforældredag. Her inviterer vi alle bedsteforældre til at kigge forbi med en lille forårsplante, som vi planter på legepladsen. Børnene glæder sig til denne dag, hvor de kan vise deres børnehave eller vuggestue frem.

I slutningen af maj holder vi forældremøde, hvor der enten er et fælles oplag eller information og hygge på de enkelte stuer. Det er også her, vi afholder valg til forældrebestyrelsen.

Om foråret ligger der også et af vores store fælles projekter, hvor vi dykker ned i et spænede tema, og arbejder indgående med lærerplanstemaer. Dette er et fælles projekt for alle børn og medarbejdere i Klatretræet. Og vi laver mange sjove aktiviteter både på stuerne og på tværs i huset. Dette forårsprojekt afslutter vi med en fremvisning for alle forældre til årets sommerfest. Sommerfesten ligger i juni måned, og den er fuld af spændende oplevelser for både børn og voksne.

Hen over sommeren nyder vi de gode dage på vores legeplads. Vi elsker at være ude, og vi laver fælleslege, tænder bål, vand-sjov, går på ture i lokalområdet og laver andre gode aktiviteter.

I oktober holder vi et særskilt forældremøde for de kommende skolebørn. Her deltager Torstorp Skole, og vi taler om det kommende skolegruppe-forløb. Vi præsenterer forældrene for det arbejde, vi har planlagt med Lydbyen. Se mere om dette under afsnittet om overgang SFO/Skole.

Hen over efteråret arbejder vi med et langt fællesprojekt, hvor vi vælger et nærværende og relevant tema, som giver os mulighed for at udfolde arbejdet med læreplanstemaerne yderligere end det, vi gør i hverdagen. Vi arbejder både individuelt på stuerne og på tværs i huset. Vi har tidligere haft stor succes med også at inddrage køkkenet og madlavningen i de temaer, vi arbejder med. Dette skaber en rød tråd for både børn og voksne, da alle vores aktiviteter og måltider under de lange læringsforløb omhandler det valgte tema.

Mens projekterne er i gang, hænger vi løbende opslag op på vores dokumentationsvæg ved Måne-stuen, hvor I og børnene kan se, hvad vi arbejder med.

Til sidst hænger vi vores projekter op som store bøger under årshjulet ved køkkenet. Dette er for at give børnene mulighed for erindringshistorier, hvor de kan se sig selv og de aktiviteter, de har været med til.

I december holder vi julefest. Til denne fest er børn, forældre og søskende inviteret over på Torstorp Skole. Her er der Lucia optog, julegodter, og vi hygger os sammen både store og små.

Daginstitution Klatretræet
Gyvelhaven 2
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 40

Pædagogisk leder / Klyngeleder:
Lisbet Mathiesen
E-mail: LisbetMa@htk.dk

Mandag - fredag:

Klokken 06.15 - 17.00

Lukkedage