Pædagogik

Klatretræet skal være et trygt og spændende sted at udvikle sig for alle børn.

For at sikre det enkelte barns og gruppens udvikling samt trivsel, arbejder vi målrettet med de pædagogiske læreplaner. Især forår og efterår har vi har et særligt fokus på arbejdet med disse lærerplaner. Dog har vi hele året et blik for, at vi løbende inddrager aktuelle temaer i  vores aktiviteter.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg