Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os

Om os

Børnehuset Klatretræet - integreret institution med børn i alderen 0-6 år.

Vi er et lille hus med 64 børn. De er fordelt på to vuggestuegrupper med 12 børn, samt i alt 40 børn fordelt i de to børnehavegrupper.

Vi ønsker at møde alle børn hvor de er, og at skabe de bedst mulige rammer for udvikling, det skal være sjovt og trygt at være i Klatretræet. Dette arbejder vi blandt andet med ved at skabe en tryg og forudsigelig hverdag for børnene, samt at give dem en følelse af, at de er betydningsfulde både i fællesskabet og som individ.

Mere om Klatretræet

Høje-Taastrup Kommune har valgt at inddele daginstitutionerne i klynger. Klatretræet hører til klynge I sammen med Børnehuset Frøen samt Lindetræet afdeling et og to.

Klyngeleder: Lisbet Mathisen
E-mail: LisbetMa@htk.dk
Telefon: 20 33 90 10

Børnehuset Klatretræet

Gyvelhaven 2
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 40

Pædagogisk leder: Lisbet Mathiesen
E-mail: LisbetMa@htk.dk
Telefon: 20 33 90 10

Åbningstider

Mandag - Fredag: Klokken 06.15 - 17.00

Det er særligt igennem børnenes legefællesskaber, det enkelte barn udvikler sig. Derfor arbejder vi målrettet med legen og legens betydning. Legen har en værdi i sig selv, og vi ønsker i Klatretræet at skabe et dagligt fokus på den læring og udvikling, som det enkelte barn opnår gennem legen. Dette gør vi blandt andet ved at skabe børnestyrret leg. Som voksne, understøtter vi således børnenes leg ved at være opmærksomme på barnets initiativer og måden, hvorpå vi sammen tilgår legen.

Vi har i Klatretræet fokus på at arbejde med børnenes sproglige udvikling. Sprog udvikles i samspil. Vi ønsker derfor at skabe relationer af høj faglig kvalitet, som understøtter børnenes deltagelse i fællesskabet. På denne måde styrkes det enkelte barns indlæring og derved sprogtilegnelsen.

Vi tager så vidt muligt på ture i lokalområdet, da vi finder det relevant, at børnene kender de omkringliggende legepladser og herved muligheder for aktiviteter. Vi udfordrer gerne børnene på legepladser i lokalområdet. Dette kan give andre lege og nye muligheder for motorisk udfoldelse end, hvad børnene møder på vores egen legeplads. Ligeledes er de små ture i lokalområdet et vigtigt skridt på vejen mod at kunne tage på længere ture.

Vi samarbejder desuden med det lokale plejecenter Torstorp, hvor børnene kommer på besøg og møder ældre mennesker. Vi bruger Torstorp Skole og Fritids- og Ungdomsklubben Basens lokaler til fysiske aktiviteter og lege.

Høje-Taastrup Kommune fører tilsyn med alle forskellige typer af dagtilbud, der er på 0-6 års området i kommunen. 

Læs resultatet af Klatretræets tilsynsrapport.

Daginstitution Klatretræet
Gyvelhaven 2
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 40

Pædagogisk leder / Klyngeleder:
Lisbet Mathiesen
E-mail: LisbetMa@htk.dk

Mandag - fredag:

Klokken 06.15 - 17.00

Lukkedage